Kategoriarkiv: Allmänt

Vänstern måste bli en rörelse där både insats och risker delas solidariskt

Intervju med avgående förbundsordförande Hanna Cederin

På kongressen i Köping slutar Hanna Cederin som förbundsordförande för Ung Vänster. Röd Press träffar henne för att prata om tiden som varit och hennes avtryck i rörelsen och i förbundet. Bakom sig har hon nio år i förbundsstyrelsen och fjorton år som medlem. Om att inte flyta medströms, om Ung Vänster som en verkstad för andra sätt att leva, om varför vi som socialister aldrig kan se asylrätten som något sekundärt och om att den svenska vänstern behöver mer tålamod och mer mod.

hanna c avgångNär blev du blev medlem i Ung Vänster?
Jag gick med 2002 när vänstern hade medvind. Det globala kapitalet utmanades genom Attac-rörelsen och nej-sidans seger i EMU-folkomröstningen. Imperialismen utmanades genom de största antikrigsprotesterna sen Vietnamkriget. Sen krisade vänstern, så gott som över hela brädet. Vänsterpartiet och Ung Vänster hade interna konflikter, mediedrev mot (v) och mot kvinnojoursrörelsen. Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten till Alliansen.Att högern är så stark är ju nytt i Sverige, speciellt på den konservativa sidan och förstås när det gäller Sverigedemokraterna. Före Reinfeldt hade ingen borgerlig regering blivit återvald.

Det blev tuffa år i början?
Ja. När jag blev invald i distriktsstyrelsen i Ung Vänster Skaraborg 2003 hade vi fem klubbar, men i valrörelsen 2006 knappt en. På grund av högervågen sågs vänstern som töntiga och meningslösa.

Vad hände?
De politiska besluten gav ju högern legitimitet. Allt som hade skett sen 80-talet ledde högerut, med EU:s ”fria” konkurrens och nedskärningar och privatiseringar. Socialdemokraterna behöll vänsterretoriken men skrotade vänsterpolitiken. Högern antog en vänsterretorik men behöll högerpolitiken. Om inte ens arbetarrörelsens parti tror på vänsterpolitiken, varför ska folk i allmänhet göra det? Trots att vår rörelse var stark kunde vi inte hålla emot högeroffensiven som bland annat EU var en del av.

Under ytan handlar det förstås om mer djupgående faktorer. När makten förflyttats till marknadskrafter och det globala näringslivet blir det begränsat vad nationella demokratiska parlament kan besluta om, oavsett om det är sossar eller borgare som styr dem.

Så loppet är kört?
Nä. Makt kan återtas och institutioner så som EU måste inte följas. Och det ska inte krävas revolutionärer för att fatta det. Men socialdemokraternas toppskikt är mer intresserade av att stryka näringslivet medhårs än att agera arbetareparti. Och loppet är inte kört eftersom detta är ohållbart. Det kan inte fortsätta så. Den högeroffensiv jag pratade om är vi fortfarande inne i, men den byter skepnad på ett sätt som kan ge momentum.

 

Hur då ohållbart?
Det samhälle vi har idag bygger på att äta kakan och ha kvar den – att å ena sidan ska rätt till välfärd och utbildning och mänskliga rättigheter gälla och å andra sidan ska marknaden få fritt spelrum. Det är en omöjlig ekvation.

Vad skiljer det här läget från andra ”kriser”?
Det som är speciellt med vår tid är att det aldrig varit tydligare hur rikt samhället är, samtidigt som orättvisorna och motsättningarna är obestridliga. Det är svårare att hålla ihop det ekonomiska systemet med högerns ideologiproduktion och falska överbyggnad, så kallade ”västerländska värderingar” om frihet och demokrati.

14478421_1849874898567671_3616111619962044416_n(1)

Varför tror du folk fortsätter tro på det?
Det tror jag inte att de gör. Men de accepterar konsekvenserna och är inte beredda att göra förändringar därför att det saknas en rörelse där både insats och risker delas solidariskt. Podemos och Sanders-rörelserna i Spanien och USA har det gemensamt att de ”utsatta”, de lägre skikten, har allierat sig med högre skikt i arbetarklassen. Arbetslösa, afroamerikaner, papperslösa och akademiker har gått ihop. Det tror jag är en förutsättning.

Vad hindrar den svenska vänstern från att göra samma sak?
Vi håller på, men vi har för lite av två sorters mod: tålamod och mod. Vi har ju fått rätt i det vi sagt och vi borde fortsätta säga det mer offensivt, och så klart prata om alternativ. Med facit i hand har både liberalerna och socialdemokraterna haft sin chans och misslyckats. Högerpopulismen är en pest eller kolera-version av framtiden som handlar om att lämna över makt och ansvar åt godtyckliga auktoriteter som håller ”ordning”, och att hålla sig stimulerad genom att byta plats i hierarkin. Vårt alternativ är att makten och ansvaret ska ligga hos folket, och det kräver tillit till varandra, solidaritet, mod och tålamod.

Hur har Ung Vänster bidragit till det?
Vi tar vara på vår styrka – att vi varken är socialdemokrater eller liberaler. Det gör vi genom att inte släppa taget om det ideologiska. Till exempel kampanjerna ”Tid för socialism”, ”Höj skatten” och ”Låt dom inte splittra oss” tar utgångspunkt i att Sverige är rikare än någonsin och att omfördelning och solidaritet skulle skapa ett samhälle som håller ihop. Och vi har tagit strid för asylrätten och mot rasismen, som är systemets och högerns livboj.

Hur hänger asylrätt ihop med socialism?
Det handlar om människosyn. Det är farligt om det sker en normalisering och acceptans för att vissa grupper lever under fruktansvärda förhållanden, för det gör att vi värderar människoliv olika. Socialismen bygger på ett absolut människovärde. Högern vill legitimera ojämlikhet och omänskliga livsvillkor, eftersom det är en förutsättning för deras ekonomiska system. Att grupper så som flyktingar, nyanlända, arbetslösa och sjuka blir b-lag i samhället är en effektiv strategi för att splittra arbetarklassen.

Borde inte det vara självklart för varje vänsterkraft?
Nej, när jag reser runt och träffar vänsterrörelser i Europa så märker jag att allt fler betraktar asylrätten som något sekundärt. Ofta drivs dessa frågor av gröna partier eller autonoma och den traditionella vänstern fokuserar på välfärd och utbildning ”istället”. Så är det inte hos oss, vi gör både och. Och det är inte för att asylrättsaktivister legat på oss utan därför att vi är konsekventa socialister och inte vindflöjlar.

Vad är ditt avtryck i förbundet och i rörelsen?
Jag hoppas att det största handlar om människosyn och antirasism. Också den breda vänstern i Sverige visar tendenser till att dras med i rasistiska underströmmar, men de tror att de ska komma undan för att de kallar det ”kultur” eller ”religion” istället för ras och etnicitet, som förr.

Varför gör de det tror du?
För att de saknar tålamod och ideologisk ryggrad, och i flera fall för att få personröster. De vill att vänsterrörelsen bildar oheliga allianser och har gått på högerns avledningsmanöver om att ”människors oro måste tas på allvar”. Och det är möjligt att det skulle ge oss större folkligt stöd på kort sikt, men vi skulle inte kunna använda stödet till något vettigt eftersom rasismen skjuter sönder solidaritet. Och vi skulle vända oss ifrån den stora del av arbetarklassen som drabbas direkt av rasismen. Det är en människofientlig återvändsgränd. Jag har tagit debatt om frågor så som förorten och islam för att ge röst åt oss som vet att det går att vara både för religionsfrihet, mot rasism och för feminism.

HC 6.jpg

Men ska inte människors oro tas på allvar?
Det är bara ett sätt att säga att man ska böja sig för vinden, flyta med strömmen och slippa ansvar för sina egna ståndpunkter. Det är tacksamt att hänge sig åt flyktiga kulturella och symboliska problem för att slippa konfrontera de verkliga konflikterna. Det tror jag är psykologiskt och gäller både inuti vänstern och i samhällsdebatten. Inom våra organisationer fastnar vi gärna i retorik och småsaker när vi stöter på svårigheter, men då missar vi de stora linjerna.

Tycker du att det har varit så i förbundet?
Ja och nej. Vi kan förstås hamna på avvägar men vi har brukat hitta tillbaka. Anledningen till att det är slitsamt att hålla fokus är att mycket i den politiska debatten har som syfte att ge oss en känsla av oförutsägbarhet, av hot och rädsla. Men faktum är att egentligen går det inte så fort och det stora är ofta förutsägbart. Till exempel kapitalismens kriser eller att klyftor leder till rasism. Eventuellt går det inte att förutse det parlamentariska spelet men det är inte det vi bryr oss om i första hand. Vi struntar i om olika partier kallar sig för olika saker, dribblar symboler, signaler och koalitioner. Moderater kanske inte är moderater imorgon men de är högerpolitiker, och det är ju den konkreta politiken som spelar roll. Sånt som hur resurser fördelas och hur människors livsvillkor ser ut.

Du var förbundssekreterare under konflikten 2013-2014, vad tänker du om det?
Jag tror på att börja i det lilla för att hitta fram till de stora linjerna. Att det handlade om ”småsaker” men som vittnade om något mycket större. Det framställdes i media som att en Facebook-like utlöste alltihop, men egentligen handlade det om människosyn. Och det har visat sig genom att flera av de personer som ägnade sig åt att med odemokratiska medel försöka förändra Ung Vänsters politik nu hamnat i högerpopulistiskt sällskap. Hade vi inte tagit den striden så hade det marginaliserat oss som antirasistisk kraft, det är jag övertygad om.

Du har suttit i förbundsstyrelsen sen 2008, hur ser du på organisationens utveckling?
Jag är nog imponerad av oss på samma sätt som jag imponerar på mig själv genom att vara lika (om inte mer) övertygad och tillitsfull idag som när jag gick med. Det är ingen slump att vi är Sveriges äldsta ungdomsförbund, helt utan att tappa takten med tiden. Det tror jag beror på att vi fortsätter vara en verkstad för andra sätt att tänka, leva och så klart organisera samhället. Vi är tåliga mot lögner och demoralisering. Den röda tråden går från när vi bröt med Socialdemokraterna 1917, till när våra (då bespottade) spanienfrivilliga slogs mot fascismen på 1930-talet, till vårt motstånd mot kriget mot terrorismen idag.

Hur menar du med verkstad?
Att vara med i Ung Vänster är att ha något att luta sig emot oavsett hur högljudda rasisterna blir, oavsett förluster och lidande i världen. Och det beror knappast på att vi bär skygglappar och gömmer oss utan snarare för att vi ser, förstår genom studier och ger varandra verktyg att göra motstånd. När jag ser tillbaka på de här nio åren i ledningen, och fjorton år som medlem, tycker jag att vi har lyckats med att både vara vindskydd och verkstad. Visst har vi tyckt olika och visst har det funnits upp- och nergångar, men det har aldrig varit tillräckligt för att släcka ljuset. Vare sig det handlat om fackliga strider, protester mot Sverigedemokraterna, terrordåd, hatbrott eller flyktingsolidaritet har vi alltid kunnat samlas och ge inte bara stöd utan också vägar framåt.

13641259_942098142565316_527900411240701785_o.jpg

Med Hanna cederin
Av Johanna Granbom
Genom Röd Press

Annonser

Lämna en kommentar

Under Allmänt

5. Makthandbok för tjejer – Livet Bitch!

Ung Vänster tar över podduktionsmedlen. I detta avsnitt har vi två eminenta gäster från kulturprojektet ”Livet Bitch!” som är Johanna Thor och Grete Havnesköld som gör teater med massa grymma brudar. Vi snackar om vad som händer när tjejer får sätta villkoren, hur vi upplever förtryck och vad som stärker oss att ta makten i vardagen. Vi är etablissemangets härligaste hjärnspöke!

Makthandbok för tjejer
.. går att beställa från redplanetshop.com och borde finnas i alla klassrum och i alla kafeterior. Handfasta tips om att få mer makt i vardagen och inte behöva känna skuld för allt skit som sker. Systerskap och styrka!

PRESSKONFERENS 5 APRIL 10.00
Kungsgatan 84, och live via https://www.facebook.com/ungvanster/

RELEASEFEST 5 APRIL 19.00
https://www.facebook.com/events/1802956873298455/

Livet Bitch!
.. är ett politiskt obundet kulturprojekt finansierat av Kulturrådets nationella satsning Kreativa platser. De gör teater med utgångspunkt brudar i Södertälje och Sverige. livetbitch.se
@livetbitch på instagram
https://www.facebook.com/livetbit/

Vi är etablissemangets härligaste hjärnspöke!
Elin Morén, Maja Johnsson och Hanna Cederin.

1 kommentar

Under Allmänt

4. Vi är inte ensamma tillsammans

NYTT AVSNITT! – med gäster!

Ung Vänster tar över podduktionsmedlen, och i detta avsnitt har vi två fantastiska gäster som är Mahboba Madadi (ordförande för Ensamkommandes förbund) och Christina Höj Larsen (Riksdagsledamot för Vänsterpartiet och partiets anti-rasistiska talesperson). Vi pratar om ensamkommande barn och ungas akuta situation i Sverige och vad vi alla kan göra för att ta hand om våra medmänniskor och ensamkommande unga i Sverige.

 

röd press podden avsnitt 4.jpg

 

 

ENSAMKOMMANDES FÖRBUND
Hemsida
http://ensamkommandesforbund.se/
Facebooksida
https://www.facebook.com/Ensamkommandes-f%C3%B6rbund-219765758171354/
Twitter
https://twitter.com/ensamkommandes


Vad kan man göra?


Volontära

Ensamkommandes förbund
Bli Volontär: http://ensamkommandesforbund.se/bli-medlem-2/
Bli fadder: http://ensamkommandesforbund.se/bli-medlem-2/bli-fadder-och-gor-skillnad/

Röda korset
http://frivillig.redcross.se

Kompis Sverige
http://kompissverige.se/

Nätverk och organisering

Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa
https://www.facebook.com/vistarinteut/

Skriv under för amnesti:
https://www.skrivunder.com/amnesti_for_vara_ensamkommande_barn_och_unga

Stöd och hjälp

Rädda barnens stödlinje
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-mer/radda-barnens-helpline/
0200–77 88 20

Fristadsfonden
http://fristadsfonden.se/

Engagera er på orten!
1. ta kontakt med ensamkommande (via kommunen, eller SFI, eller via skolan)
2. kom på vad ni vill göra tillsammans
3. fixa det i Ung Vänster klubben, eller via ABF, eller med hjälp av en fritidsgård/ungdomsverksamhet

Lyssna på podden här
eller kom direkt till avsnittet genom dessa länkar på iTunes/podcaster eller acast

Lämna en kommentar

Under Allmänt

3. Människans otvungna skapande – tipsavsnitt!

Tredje avsnittet out and about!

3. Människans otvungna skapande – tipsavsnitt
Ung Vänster tar över podduktionsmedlen, och i detta avsnitt tipsar vi om populärkultur (och lite opopulär kultur) i form av filmer, TED-talks, datorspel, youtube-klipp, teve-serier, med mer, och varför människan måste få skapa och ta del av kultur.
Vi är etablissemangets härligaste hjärnspöke;
Elin Morén, Maja Johnsson och Hanna Cederin.

Vi finns på följande plattformar:
iTunes/podcaster
Acast
Soundcloud

TIPSLISTAN:

Filmer
– twelve angry men
– Dirty Dancing
– Inside out
– Mulan
– Modig
– Brides maids

Böcker
– Lyckliga i alla sina dagar, Nina Björk
– Egalias döttrar, Gerd Brantenberg

Musikaler
– Funny girl
– Wicked

TV-Serier
– Girls
– Homeland
– orange is the new black (mångsidiga kvinnor)
– Broad city (skabbiga kvinnor)

Youtube-klipp
– Brittans got talent – Susan boyle
https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk
– alla former av bloopers gagreel outtakes
https://www.youtube.com/watch?v=CnYr8BSrqNA&t=42s

– Sjunde inseglet – jag kräver vetskap!
https://www.youtube.com/watch?v=iSe5rrDXWuM
– The great dictator
https://www.youtube.com/watch?v=V1fMvLbE85E


Musik
– Beyoncé
– Gå på salong (Cleo)
– Drake
– Frank Ocean

Spel
– The Sims
– Grim fandango

Ted Talks:
Chimamanda Adichie (the singel story)
https://www.ted.com/talks/ngozi_okonjo_iweala_on_doing_business_in_africa#t-6989

– Ekis Ted talk (anti-kapitalism)
https://www.youtube.com/watch?v=iq5lX-j6Prg


Elizabeth Gilbert (kreativa dör unga)
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=sv#t-1110329

Sommarprat:
– Med liv strömqvist
http://t.sr.se/1glJO3Z
– Med Annika Norlin
http://t.sr.se/1IhuT6I

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Avsnitt 2. About being a young feminist

avsnitt2header

Nu är andra avsnitt i etern och hos er att lyssna på!
Vi finns på följande plattformar:
iTunes/podcaster
Acast
Soundcloud

Detta är en 8 mars special! I detta avsnitt pratar vi om varför etablissemangets olika jämställdhetsförslag har en rasistisk underton och hur Fridolins separatism-utspel slår mot unga tjejer. Vi snackar om den grova sexualiseringen av kvinnor och varför porr är prostitution. Så läser vi också upp och synar regeringens mål för jämställdhet för att komma med konkreta förslag som faktiskt skulle förändra maktbalansen mellan män och kvinnor – vi vet hur man förändrar!
Det är vi som är etablissemangets härligaste hjärnspöke.
Elin Morén, Maja Johnsson och Hanna Cederin.

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Röd Press-podden!

poddencoverphoto

FÖRSTA AVSNITTET UTE NU – Ung Vänster tar över podduktionsmedlen!
I detta avsnitt pratar vi om president Trump och motståndsrörelsen. Om folkbildning som ett sätt att ta makten och får ett litet gästspel av ingen mindre än författaren Nina Björk.

Lyssna i podcaster eller via soundcloud, och håll andan för om två veckor kommer avsnitt nr 2.
https://rodpress.wordpress.com/rod-press-podden/

Vi är ungdomsrörelsens klara stämma i ett oroligt politiskt landskap. Nyhetsgranskning, folkbildning och lagom jättenördig referenshumor. Det går ett spöke genom etern, det är etablissemangets härligaste hjärnspöke, genom Elin Morén, Maja Johnsson och Hanna Cederin.

Podcaster/iTunes:
https://itunes.apple.com/se/podcast/rod-press-podden/id1201874498?mt=2

 

 

 

Gissa vem-vik-hen!
Vi har ritat en del var av en av våra idoler, du kan gissa vem det är och vinna berömmelse i hela vänsterrörelsen; mejla ditt svar till red@rodpress.nu

gissa_vemvikhen

 

 

OBS redan twitterstorm – tjoho!

screen-shot-2017-02-05-at-12-57-01

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Om ni ändå ska göra ingenting – gör det nån annanstans

Hanna_Cederin_10_web

Det är augusti i Sverige 2016 och jag skriver det här till dig, minister, statsman, makthavare. Socialdemokrat, miljöpartist.

Under sommaren har ni visat, igen, att ni övergett sambandet mellan ord och handling. I juni fattade ni beslut om att stoppa barnfamiljer på flykt från att återförenas. I juli talade biståndsministern i Almedalen, hon kallade Sverige humanitär stormakt. Hon sa att hon mött kvinnor i tredje världen vars ögon lös av tacksamhet. Sen tog ni semester och kom igen i augusti med besked om att ni överväger tiggeriförbud.

När vi som försvarar dom mänskliga fri- och rättigheterna säger att en annan väg är möjlig, att det går att göra annorlunda, bättre. Läka klyftor, omfördela, öppna armar och gränser. Då svarar ni att vi är naiva, orealistiska. Det sägs att det är ni som tar ansvar när ni gör det som ”verkligheten” kräver.

Jag undrar, vems verklighet är det ni talar om?

I vilken verklighet kan ett tiggeriförbud stoppa den fattigdom som gör att mödrar tigger för att försörja sina barn?

I vilken verklighet kommer högre straffsatser skapa trygghet i våra förorter?

I vilken verklighet kommer gränskontroller hindra människor från att fly från krig?

Det talas om politiska alternativ men det ni ägnar er åt är inget alternativ, det är en banal fantasi. Det sägs att vi har samma mål och olika vägar dit men det här är ingen väg, det är en återvändsgränd.

Ni förnekar verkligheten. Men vi andra ser och hör och känner hur vårt samhälle slits isär. När det kortsiktiga vinstintresset fördärvar välfärden, när anställningstryggheten urholkas, när förortens och glesbygdens ungar lämnas utan framtidstro.

Och när vi frågar vad ni ska göra åt det så pusslar och pysslar ni med budgetposter, brott och straff och syndabockar och pekar mot grupper med röster som har svårare att höras. Dom som inte syns eller dom som redan är impopulära, dom som inte har tillgång till medier och maktpositioner. Dom som står utan verktyg att slå tillbaka. Det är fegt.

Dom reaktionära krafter som livnär sig på klyftorna, distansen, andrummet mellan grupper, dom går ni till mötes. Både indirekt, med er ängsliga passivitet, och direkt med avtal, allianser och beslut. Det ni ägnar er åt skapar ett rasistiskt samhälle och institutionaliserar skillnader i livsvillkor.

Varje chans ni får att ställa grupper mot varandra tar ni, fast ni säger först att ni inte vill. Ni tar från biståndspengarna, skär ner på assistansen till funktionsnedsatta och så pekar ni på dom nyanlända. På så vis slipper ni ta konflikt med dom som gör verkliga stora hål i statskassan, som smiter från skatten och spekulerar på börsen tills den kraschar. Då låter ni oss andra betala. Fast ni kallar det budget i balans.

Allt för att nästa morgon kunna sitta kvar, lugnt i båten, med fallskärmar och privilegier. Därför vill ni inte riskera att göra er ovän med mäktiga ekonomiska intressen, med dom arbetsgivare som utnyttjar sina anställda eller dom företag som gör profit på att gräva upp kol och förgifta klimatet. Därför tar ni inte strid mot orättvisor och förtryck när det kostar mer än vackra ord. Ni skriver avtal med förbrytarregimen Turkiet och gör vapenaffärer med Saudiarabien.

Och tro mig, jag är inte uppgiven. Inte ens trött. Men jag tänker inte låtsas att det ni står där och säger är det jag måste välja på. Pest eller kolera, signal eller symbol, en grupps trygghet eller en annans frihet. Det är inte att leda, det är kapitulation.

Men vet ni vad, miljöpartister och socialdemokrater. Det här kommer inte hålla. Fortsätt ni med lappandet och lagandet men er fasad rämnar ändå. Verkligheten kommer ikapp. Verkligheten vinner alltid.

Jag vill uppmana er: lägg av. Sluta bara. Om ni ändå ska göra ingenting kan ni väl göra det nån annanstans. Ni socialdemokrater med era fina CV:n, ta dom och sätt er i bolagsstyrelser i näringslivet. Ni hamnar ju där ändå sen. Ni miljöpartister med era besvärade miner, ta några friår och öppna varsitt rawfood-café.

Överlåt samhällsbygget till oss som är intresserade av en gemensam verklighet. Om ni inte är beredda att ta ansvar så finns det rörelser som gjort det i årtionden. Som tagit sig an kampen för en bättre morgondag och som frigjort generation efter generation från hinder, bojor och murar.

Gemensam kamp som gett mig som kvinna rätten att göra abort, att gå och rösta, jobba och lämna ungarna på dagis. Folkrörelser som byggt bostäder åt alla, kortat arbetsdagen och öppnat upp universiteten. Organisering som gjort att man i Sverige oavsett kön och läggning får leva fritt och gifta sig med den man älskar.

Och dom rörelserna har aldrig bestått av politiska proffs. Inte heller har det varit några superhjältar. Det har varit människor, precis som jag, du, vi. Långa, korta, krokiga. Kickers, bögar och tanter, MC-grabbar och barnskötare. Kristna, muslimer och fotbollsfans.

Så till er som nu beklagar er, fäller krokodiltårar när ni ska förklara varför ni fattar beslut som slår sönder solidariteten mellan alla som jobbar, stänger ute familjer på flykt, låter bli att läka klyftor som berövar förortsungar på framtidstro, ni som dag ut och dag in kämpar med att täcka över er kapitulation med vackra ord och symboler. Ni slipper. Där ni har stannat av kan vi ta vid.

– Vågar ni inte tro på förändring?

Lyssna då på oss. Vi har gjort det förut. Och vi gjorde det trots att det även då fanns såna som ni. Bekväma makthavare som sa att det går aldrig. Glöm din dröm sa dom till oss. 8 timmarsdag sa dom var löjligt. Aborträtten skulle aldrig gå. Sitt lugnt i båten sa dom.

Men vi vann. Därför att vi inte litade på er. Därför att vi istället litar på varandra.

Att vi är människor gör att vi kan ta våra erfarenheter av att få vardagen att gå ihop, få livet att gå vidare, och använda dom tillsammans med andra som har samma erfarenheter och andra erfarenheter. Erfarenheten av att fly, lämna hus och hem, bygga nåt nytt. Erfarenheten av att kräva och få igenom sin rätt på jobbet. Av att bryta mot normer och inte låta det hindra en.

Var och en av oss har sin egen frihetskamp och när vi slår ihop dom kan ingenting stoppa oss.

Så överlåt samhällsbygget till oss som vill bygga en gemensam framtid. En gemensam framtid där ingen ska behöva blunda för någon annan. Där ingens lidande är för svårt för att ta i och lindra. Där inga stötar är omöjliga att dämpa.

För det handlar inte om en framtid fri från problem och sår och oro, utan om att möta problemen såren oron tillsammans. För det vi vet det är att vi behöver varandra. Till skillnad från er förnekar vi inte det, vi förnekar inte att vi hör ihop.

All frihet vi har kommer från att människor gått ihop, kämpat på tillsammans utan att ge efter för motstånd, ur att dom vågat tro på styrkan i sin gemenskap. Precis det ska vi göra nu. Med eller utan er.

Hanna Cederin, förbundsordförande i Ung Vänster

7 kommentarer

Under Allmänt